Filmclub Sienemarne te Schouwerzijl en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Schouwerzijl, augustus 2018


De filmclub Sienemarne heeft in een bestand gegevens opgenomen van donateurs en andere in films geïnteresseerde personen.

Deze gegevens bestaan uit:

Naam-adres-telefoonnummer-e-mailadres (indien bekend).

De gebruikers van deze gegevens zijn de bestuursleden van de filmclub.

De gegevens worden door Sienemarne gebruikt om

  • de jaarlijkse brief te sturen voor de aankondiging van het nieuwe seizoen.
  • maandelijks een herinnering te versturen.
  • eventuele bijzondere activiteiten aan te kondigen, bijvoorbeeld de maaltijdfilm.

De gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Personen in het bestand van de filmclub die hierin niet voor willen komen dienen dat bij de penningmeester kenbaar te maken via emailadres sienemarne@hotmail.com

Aan personen op de lijst van wie geen e-mailadres bekend is, zal schriftelijk om deze toestemming worden gevraagd.

Beheerder lijst: de penningmeester van de filmclub.

Recht op inzage: alle bestuursleden.

Recht op vergetelheid: ieder kan op zijn of haar verzoek uit de lijst worden geschrapt

Voor speciale gelegenheden b.v. jubileum-viering en het achterhalen van oud-leden worden de geschrapte gegevens slechts op papier in het archief bij de penningmeester bewaard.

Alle op de lijst voorkomende personen zullen een kopie van deze verordening ontvangen.