Het team

Het bestuursteam wordt momenteel gevormd door:

Rolien Groeneveld, voorzitter
Tineke Knape, secretaris
Ernst Kuitert, penningmeester, ledenadministratie en operator
Helen de Jong
Jan Bosscher, operator
Peter Bos
, operator