Entreeprijzen

Niet-donateur: € 7,50
Donateur: €5.-


Donateurs

Donateurschap kost € 10.- / jaar
Wilt u donateur worden?
Maak dan € 10.- over op rekeningnummer:

NL 54 INGB 0004 4274 86, t.n.v. Stichting SIENEMARNE onder vermelding van: naam, adres en e-mailadres.

Na betaling ontvangt u de donateurskaart aan de zaal.

Een donateurskaart aan de zaal kopen kan ook. Veel handiger voor ons is betaling vooraf.

Betalen met bankapp

Scannen van deze QR-code om het Sienemarne-donateurschap 2022-2023 te betalen met uw bankapp mag ook:


Na betaling ontvangt u de donateurskaart aan de zaal.


Korting

Op vertoon van een geldige donateurskaart krijgen leden van Sienemarne korting bij de filmhuizen Eemsmond en Nienoord.

/Home