Seizoen 2022-2023


25 februari: Ali en Ava


Aanvang film: 20.30 uur
Zaal open: 20.00 uur

Volgende voorstellingen:
25 maart: Triangle of sadness
22 april: De acht bergen

/filminfo

25 februari - Ali en Ava

SCHOUWERZIJL

Gegevens

E-mail: info@sienemarne.nl
Telefoon: +31633933883

Bezoekadres: 't Zylhoes, Zijlvestweg 3, 9962 TA Schouwerzijl
Bank: NL54 INGB 0004 4274 86 t.n.v. Stichting Sienemarne

Voor informatie over entreegeld en donateurschap:
/entree-donateurs

't Zylhoes