https://www.google.nl/maps/place/Zijlvestweg+3,+9962+TA+Schouwerzijl/@53.3325159,6.4477834,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x47c9c911caf6dbc7:0x1e901f2947352e44!8m2!3d53.3325127!4d6.4499721!16s%2Fg%2F11c6dj_szq

21 september begint ons nieuwe filmseizoen

Filmbezoekers van Sienemarne, dank u wel voor  de gezellige filmavonden van het afgelopen filmseizoen. 
Naast onze trouwe bezoekers, zagen we het afgelopen jaar gelukkig ook nieuwe filmliefhebbers. Daar zijn we blij mee.

 

Bestuur en supporters zien u allen graag terug in ons nieuwe filmseizoen. 

FILMHUIS SIENEMARNE sinds 1979
't Zylhoes, Zijlvestweg 3, Schouwerzijl